Teamwork og Kreativitet

Dette kursus er Jeres mulighed for at udvikle jeres teamwork.
Kurset henvender sig til alle der arbejder i teams herunder projektarbejde. Både de, der som noget nyt skal til at starte projektarbejde/teamwork op, samt de som er vant til at arbejde sådan.
Mange tror, at teamwork er noget der sker, når flere mennesker skal arbejde sammen. Det er det ikke.

Status som team, med deraf følgende synergieffekt og større effektivitet, opnås først når teamet har gennemlevet en lang opbygnings- og udviklingsperiode som gruppe, hvor gruppen er modnet – blevet voksen. Mange er utrygge ved denne modningsproces. Derfor kommer de aldrig længere end til "pænhedsfasen" hvor det er meget svært at være kreativ og effektiv eller hvor gruppen til sidst går i opløsning.

Formål
Formålet med kurset er gennem indsigt og konkrete redskaber, at øge evnen til at arbejde i eller lede teams, med fokus på kreativitet og synergi.

Udbytte
-Bedre teamplayer
-Øget evne til at coache teams
-Større effektivitet
-Større indsigt i sig selv og andre
-Mere kreativitet
-Større synergieffekt

Sidegevinst
-Alle redskaber kan bruges i dit privatliv med deraf følgende bedre parforhold, forhold til børn, venner, kolleger etc.

Form
Kurset veksler mellem oplæg fra instruktøren, træning og rollespil i smågrupper, teamprocessing samt diskussioner i plenum. I træningen er der lagt vægt på princippet "learning by doing". Dette sikrer at du får konkrete redskaber der allerede er påbegyndt integration, fremfor "endnu et teoretisk oplæg".

Kommunikationsmodel
Det er vigtigt, at kunne forstå hvordan vi alle er forskellige. Ofte misforstår vi hinanden, fordi vi glemmer at vi ikke tænker og fungerer på samme måde.

Opfattelsespositioner
Teamwork er afhængig af teamplayernes evne til at være fleksibel mellem at kunne involvere sig, at forstå de andres behov samt at analysere og observere processen.

Teamwork
Processer – Roller – Forudsætninger - Spilleregler.
Struktur samt model for teamwork.

Det er vigtigt at forstå hvad der sker imellem mennesker, når de samarbejder. Hvilken dynamik en gruppe har og hvad man gør for at sætte skub i eller ændre allerede igangværende ubevidste processer i teamet. Det er vigtigt at definere roller, spilleregler og forudsætninger meget præcist for at teamet kan fungere optimalt.

Team - udviklingsfaser
De 4 faser en gruppe skal igennem for at blive et team. Kendskabet til disse er vigtigt for at det kan foregå i en tryg og udviklende atmosfære.

Forming hvor fokus er på at definere medlemmerne, på introduktion og orientering. Storming med fokus på beslutningsprocesser, magtkampe og indflydelse.

Norming med fokus på forhandling, færdighedsudvikling og etablering af systemer. Først når alle disse faser er gennemgået succesfuldt har gruppen udviklet sig til et Performing - Team med fokus på vækst, indsigt og samarbejde. Det er først her produktivitet, synergi og kreativitet opstår.

Kreativitet
Nogen kan bare det der med at ryste det ud af ærmet. De får det ene geniale indfald efter det andet. Mens andre måske blokerer, eller går i stå, bare de tænker på at skulle være opfindsomme eller kreative. Men vi har alle en fantastisk evne til at skabe.

Deltagerne får her redskaber til at bevidstgøre denne evne samt at kunne integrere den i deres arbejdsliv. Derudover kreativitetsstrategier og processer modeleret fra nogle af verdens mest kreative og unikke personligheder..

Projekt udvikling/arbejde
At skabe og at udvikle handler om en balance mellem at få utraditionelle ideer, at lægge en handlingsplan samt at kunne få øje på alle hullerne. Næsten alle mennesker er bedst til én af disse roller og er derfor enten ikke særligt geniale eller de får ikke ført noget ud i livet. I et team og ved projektarbejde eller konkrete opgaver kommer de forskellige "roller" tit til at hæmme hinanden.

Strategi for hvordan man sikrer at teamet både arbejder genialt, strategisk og produktivt.

Kurset strækker sig over 2-4 dage og kan udvides eller opfølges efter behov.

 • Er du og dine medarbejdere gode nok til at arbejde i teams?
   
 • Synes du tit at det er nemmere at gøre tingene selv?
   
 • Bliver der tit for meget snak og for lidt handling?
   
 • Tror du at der er nogle der sidder inde med ressourcer og ideer, som de ikke kommer ud med?
   
 • Er der nogle der er for pæne og andre der er for dominerende?
   
 • Arbejder I tit med projekter?
   
 • Er du og dine medarbejdere kreative nok og får I også omsat det i hverdagen?