Skræddersyede kurser

Hvad kan FuturePace gøre for din virksomhed?

Kender du fornemmelsen af, at der er et eller andet galt med kommunikationen, samarbejdet eller motivationen i din afdeling/-virksomhed?

Er din virksomhed inde i en positiv vækstperiode? Og tænker du, at nu burde de ekstra ressourcer bruges til at skabe en styret og kontrolleret udvikling for at sikre fortsat vækst?

Har du oplevet en påbegyndt forandringsproces, og hvor konsekvensen bl.a. blev øget mistillid og utryghed med efterfølgende problemer med fastholdelse af kernemedarbejderne?

Fungerer din virksomhed/afdeling tilfredsstillende, og har du alligevel på fornemmelsen at virksomhedens og medarbejdernes potentiale ikke udnyttes optimalt ?

Kunne du forestille dig, at det vil kunne lade sig gøre med en god portion sund fornuft, nogle enkle værktøjer, et par friske øjne og sidst, men ikke mindst et mangeårigt dybt kendskab til hvordan mennesker fungerer sammen, at skabe lønsomme forandringer i et trygt og udviklende arbejdsmiljø ?

FuturePacing
Vi har valgt at kalde vores rådgivningskoncept for FuturePacing, fordi det handler om at pace, eller sikre, fremtiden. Alle ledere ved, at en virksomhed har brug for visioner, målsætninger, strategier handlingsplaner og budgetter, for at sikre et så godt og præcist resultat som muligt.

Men det er kun de mest fremsynede virksomheder, der har fået øjnene op for, at realiseringen af visionerne og målene kun kan ske ved:

  1. at definere disse på en måde så alle, fra øverste direktør til elev, forstår den præcise betydning. Derudover i formuleringen at definere og sørge for overensstemmelse mellem visioner, virksomhedens og de enkelte afdelingers profil, ledelsens og medarbejdernes holdninger, virksomhedens værdier, kompetencer, handlinger og omgivelser.
  2. at kombinere dette med en fokuseret udvikling af virksomhedens menneskelige ressourcer.

Skal en virksomhed fungere optimalt er det nemlig afgørende at alle dele af virksomheden er enige og gensidigt støtter hinanden. Det er overensstemmelsen mellem medarbejdernes holdninger, viden og evner og de definerede strategier/handlingsplaner (samt forståelsen af disse) der -via de daglige aktiviteter - skal sikre at visioner og mål bliver opnået.

FuturePacing – Hvordan
I Futurepacing processen arbejder vi ud fra K.I.S princippet "Keep It Simple" kombineret med NLP princippet om størst mulig effekt af mindst mulig investering.

Med udgangspunkt i FuturePace´s problemløsnings- og udviklingsmodel fastlægges en præcis og konkret handlingsplan for virksomheden indeholdende de fremtidige visioner, mål, strategier og aktiviteter evt. kombineret med en kompetenceudviklingsplan for de medarbejdere som rent faktisk skal realisere handlingsplanen.

Vi sikrer, gennem en tæt og højt kvalificeret dialog mellem lederne og medarbejderne, at forandringerne foregår i en tryg og tillidsfuld atmosfære. Dette bevirker at forandringsprocessen forløber succesfuldt og det bliver nemt at nå de opstillede visioner og mål.

Målsætning
Implementering af virksomhedens målsætning hos medarbejderne. Individuelle personlige målsætninger. Målsætning for en afdeling eller en projektgruppe.

Ledelse via teamcoaching og teambuilding
Ved hjælp af specifikke NLP værktøjer bliver du bedre til at sammensætte og lede selvstyrende arbejdsgrupper, afdelinger m. v på en optimal måde.

Teambuilding
Sammensætning af teams. Udvikling af "High Performance" Teams.

Formidling
Fremlæggelse af projekter. At skabe tillid hos tilhørerne. Behandling af modstand. Besvarelse af spørgsmål. Hvordan du gør "tørt" stof spændende. Din egen tilstand ved præsentation. Opbygning af et oplæg. Præsentationsteknik.

Interviewteknik
Hvordan du sikrer dig at få de oplysninger, du har brug for og ikke alt muligt andet. Hvordan du finder ud af "hvor hunden ligger begravet".

Ansættelser
Hvordan du ved hjælp af en uformel samtale på 1/2 time får de samme oplysninger som lange og indviklede tests giver dig.

Personlig udvikling
Hvordan du selv kan skabe en tilstand af kreativitet, motivation, gå-på-mod, etc. Hvordan du forbliver ressourcefuld i situationer, der ellers kunne slå benene væk under dig. Hvordan du sætter grænser.

Medarbejdersamtalen
Hvordan du hurtigt skaber tillid og får medarbejderen til at åbne sig. Hvordan du får den information du har brug for. Problemløsnings og udviklingsmodel. Hvordan både du og din medarbejder får det optimale ud af samtalen.

Motivation
Hvordan du motiverer dig selv og andre.

Kreativitet
Hvad er kreativitet? Hvordan bliver jeg mere kreativ? Strategier for kreativitet.

Indlæring
Ovennævnte kursusforløb har typisk har en varighed af 2-3 kursusdage pr. forløb.