NLP Practitioner i Integreret Udvikling

1. år af grunduddannelsen, kan tages særskilt

Fokus på uddannelsen er:
Udvikling, Nærhed, Ægthed,
Kompetence og Indsigt


 

For dig, der kender lidt til NLP, kan nævnes, at uddannelsen bl.a. indeholder:

Logiske niveauer, repræsentationssystemer, metamodel, miltonmodel, chunking, reframing, værdiarbejde, submodaliteter, strategiarbejde, ankring, visuel squash, seks trins reframing.

Overskrift

NLP-Practitioner i Integreret Udvikling, henvender sig til alle, der har lyst til at udvide deres kompetencer indenfor kommunikation, målsætning og udvikling.

Vores NLP Practitioner i Integreret Udvikling, sætter dig i stand til at anvende de forskellige NLP redskaber og metoder som udviklingsværktøj for dig selv og andre på en etisk forsvarlig måde. På hele uddannelsen vil der være fokus på at supplere NLP med bevidsthed på "det hele menneske" og de mere "feminine værdier". Det betyder, at du udover den alm. uddannelse til NLP Practitioner, også vil blive præsenteret for udviklingsforståelse samt blive trænet i, at skabe en åben, hjertelig og rummende atmosfære omkring dig, for at støtte de forandringer NLP bidrager med. Med denne kombination af NLP, øget bevidsthed og hjertet på rette sted, lærer du at balancere NLP og dyb personlig vækst og får dermed redskaber til at skabe varige forandringer.

Du får en dyb forståelse for, hvorfor og hvordan vi mennesker handler og reagerer i forskellige situationer. Du udvikler din egen personlige adfærd og forbedrer din kommunikation med andre. Du lærer specifikke teknikker til hurtigt at kunne skabe tillid og kontakt med mennesker, du før havde vanskeligt ved at kommunikere med. Du lærer at hjælpe med at bearbejde nervøsitet og usikkerhed, at bearbejde og løse indre/ ydre konflikter, opstille positive mål, blive en bedre lytter og meget mere.

Uddannelsen er en proces, hvor du, udover at lære en hel del om andre, også lærer en masse om dig selv. Netop gennem denne proces udvikler og udfolder du dine inderste ressourcer og potentialer, så du bliver endnu bedre til det, du allerede kan eller gerne vil.

NLP-Practitioner i Integreret Udvikling, bygger på "learning by doing" princippet. Fra den første dag vil du få redskaber, du umiddelbart kan bruge i din hverdag både professionelt og personligt.

Når du deltager på en NLP uddannelse, vil der ofte under forløbet dukke en masse gode ideer og tanker op om, hvordan og til hvad du kan bruge alt det, du har lært. Samtidig er uddannelsen en udviklingsproces, hvor der sker meget med dig personligt. Ofte ændres deltagernes syn på sig selv, når de opdager, at de indeholder langt flere ressourcer, end de havde troet. Derfor er det vigtigt, at du har en målsætning, som stemmer overens med dine livsværdier og inderste ønsker. Vi har valgt at give plads til, at du kan arbejde med mål og værdier under selve uddannelsen. Indlagt i forløbet er derfor et personligt målsætningsseminar.

NLP-Practitioner i Integreret Udvikling indeholder

 • Hvordan du kommer på bølgelængde med den person, du taler med.

 • Hvordan du skaber en åben, hjertelig og rummende atmosfære.

 • Hvordan du taler samme "sprog" som din samtalepartner.

 • Hvordan du udøver NLP balanceret med bevidsthed på "det hele
  menneske".

 • Hvordan du genkender- og arbejder med projektioner.

 • Hvordan du kommer ind til kernen af et problem.

 • Hvordan du motiverer og forhandler.

 • Hvordan du løser indre og ydre konflikter.

 • Hvordan du opsætter konkrete, positive mål for dig selv og andre - og
  hvordan målene opnås.

 • Hvordan du bearbejder nervøsitet, usikkerhed og forvirring.

 • Hvordan du ændrer dine egne og andres reaktioner til mere positive måder at handle på.

 • Hvordan du skaber din egen tilstand af kreativitet, fleksibilitet, gå-på-mod, etc.

 • Hvordan du forbliver ressourcefyldt i situationer, der ellers kunne slå benene væk under dig.

 • Personligt målsætningsseminar.

Hvordan foregår uddannelsen
Uddannelsen er bygget op over 6 tredages og 2 femdages moduler.
Modulerne ligger med 4-8 ugers mellemrum.
Uddannelsen forløber over 8-12 mdr.

Undervisningen veksler mellem oplæg, demonstrationer, gruppe-træning, diskussioner i gruppen, individuel supervision og masser af muligheder for at få besvaret dine spørgsmål under hele forløbet. Vi er to faste undervisere på uddannelsen, fordi vi mener, at den personlige kontakt med dig er afgørende for resultatet. Vi har tid til og mulighed for at støtte og bakke op, når det er tiltrængt. Vi mener, at en NLP-Practitioner i Integreret Udvikling, er en uddannelse i livskunst, og at det derfor er vigtigt at støtte dig i din proces.

Der er 3-4 supervisorer på uddannelsen. Du bliver fast tilknyttet en supervisor, som du kan bruge som sparringspartner under uddannelsen.

Gruppen af undervisere og supervisorer arbejder tæt sammen, for at trække på al den kompetence, der er til rådighed. Vi mener, at samarbejde og fælleskab er vigtige elementer i et undervisningsteam.

Træning
Du og dine medstuderende er sammen i træningsgrupper imellem selve undervisningsmodulerne.
Der er træningsgrupper forskellige steder i landet.
Træningsgrupperne er en vigtig faktor under uddannelsen, da du her har mulighed for at øve og træne alt, hvad du lærer. Supervisorerne vil stå til rådighed ved disse træningsdage/aftener for feedback og for at sikre, at alle dine spørgsmål bliver besvaret. For at blive certificeret som NLP-Practitioner skal du have deltaget på minimum 20 superviserede træningsgange i løbet af uddannelsen.

Opgaver og evaluering
Du vil i løbet af uddannelsen blive stillet en skriftlig opgave, der vil fungere som midtvejs-evaluering. Formålet med evalueringen er at give dig mulighed for under forløbet at opdage, hvor du evt. har brug for mere træning og viden.
Det betyder, at du sammen med en af underviserne kan tilrettelægge en mere præcis og direkte træning for dig personligt.
Under det sidste modul på uddannelsen, vil du blive evalueret gennem praktisk anvendelse af stoffet. Selve certificeringen af dig som NLP-Practitioner i Integreret Udvikling, bliver foretaget på baggrund af vores samlede vurdering af hele forløbet og den endelige evaluering.

MODULOVERSIGT

1. Modul
Grundlæggende NLP forståelse og empatisk kommunikation - om skabe kontakt, tillid og nærvær.

2. Modul
NLP spørgeteknikker
- om at finde ind til kernen.

3. Modul:
Udviklingsforståelse og sindets naturlige processer
- om at bruge hjernen til en forandring.

4. Modul:
Projektioner og sprogmønstre
- om at genkende projektioner og finde den indirekte genvej.

5. Modul
Delintegration/ værdier/ressource-opbygning
- om at løse indre/ydre konflikter og blive mere ressourcefuld.

6. Modul
Visuel sqaush og åbne sessioner
- om at sætte det hele sammen.

7. Modul
Metaforer og målsætning
- om at arbejde med det ubevidste.

8. Modul
Evaluering samt Nøglen til Fremtiden - om at gøre drømme til virkelighed.

På alle moduler vil der være øvelser i at rumme og i at skabe en atmosfære, hvor der er kontakt til det "jeg" helt inde bag ved.