Psykoterapeutuddannelsen

2 årig overbygning til grunduddannelsen. Forudsætter grunduddannelsen.

Overskrift

3. og 4. år af Psykoterapeutuddannelsen.
Overbygning på MasterPractitioner.

Varighed:
56 dage fordelt på 12 moduler

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Overbygningen er relevant for dig der ER eller vil være psykoterapeut, dig der underviser, dig der har samspil med mennesker som en væsentlig del af dit arbejde samt dig der ønsker fordybelse i og større forståelse for din egen selvudviklingsproces

Denne uddannelse, er en 4-årig Psykoterapeutuddannelse, som består af den 2-årige grunduddannelse (Practitioner og MasterPractitioner) og den 2-årige terapi-overbygning.

Som Psykoterapeut i NLP og Integreret Udvikling lærer du at arbejde med hele mennesket, altså både krop, sind og ånd.
Du trænes i Kognitiv terapi - med rødder i NLP, Bodynamic, jungiansk baseret dybdepsykologi og energibevidsthed.
Denne kombination forener det maskuline og det feminine til en helhedsorienteret arbejdsform og holdning til terapi og udvikling.

Hvis vi kun arbejder med sindet, kroppen eller den åndelige del af mennesket, vil vi komme til et punkt, hvor vi går i stå og ikke kan blive ved med at flytte os. Derfor er det vigtigt, at du forstår og kan hjælpe på alle niveauer af dine klienters udviklingsproces.

Vi mener, at en psykoterapeut, udover at have konkrete redskaber, også er et menneske, der selv er i en kontinuelig proces. Derfor vægtes din personlige proces på lige fod med den faglige udvikli

INDHOLDET PÅ 1. OG 2. ÅR KAN LÆSES HER
Practitioner i Integreret Udvikling

MasterPractitioner i Integreret Udvikling
 

INDHOLDET PÅ 3. OG 4. ÅR

Bodynamic
Et af de mest anerkendte og gennemprøvede analyse/diagnose og arbejdsredskaber der arbejder med krop og følelser. Du lærer hvordan din krop og din psyke blev formet under opvæksten i samspillet med andre. De heraf opståede følelses- og handle-mønstre kaldes forsvar, og de viser både dine ressourcer og dine begrænsninger.

Du får forståelse og træning i, hvordan du møder og hjælper mennesker der har forskellige forsvarsmønstre. Du lærer hvad du IKKE skal gøre og hvad du konstruktivt KAN gøre.

Al teori og forståelse bliver også oplevet og forankret i kroppen. Du lærer at sanse hvad der sker i kroppen. Kroppen udtrykker hele tiden beskeder: kan jeg stole på det jeg ser og hører? Bliver mine grænser overskredet uden at hovedet vil forstå det?, etc.

Du arbejder med hvordan du selv kan gøre din krop levende og du arbejder med at forstå og rumme følelser.

Igennem træningen får du stor indsigt i dine egne ressourcer og svagheder. Som terapeut eller underviser bliver du bedre til at opleve andre, se hvad de mangler og lære dem hvordan de opnår det.

Karakterstrukturer og forsvarsmekanismer
Grænser
Chok
Gruppe/par/familie terapimodel
Hvad støtter og hvad hindrer en gruppes funktionsdygtighed.

Dybdepsykologi og energi
Hvis du ønsker at følge klienterne (og dig selv) lidt videre, end "den personlige udvikling" gennem "Selvudvikling" er det vigtigt at bearbejde din spirituelle holdning til dig selv og medmennesket.

Hvis det "hele" menneske skal mødes, er din beroenhed nødt til at hvile, i en stadig dybere tillid til dét, der ligger ud over personligheden og "jeg'et".

At bevidstgøre og ædle denne holdning er det, der samler og skaber overblik over alle de redskaber, du lærer på den samlede uddannelse.

I det daglige arbejde som terapeut er det altafgørende, at du til enhver tid er i stand til at fungere som forstående og kærligt "vidne" til dine klienters dybe personlige problemer og til tider store følelsesmæssige udsving. Du bliver trænet i processer der øger din adgang til at kunne være dette "vidne" med en deraf følgende centrering i dig selv, så du kan rumme hvad dine klienter end præsenterer dig for. Noget af det, dine klienter oftest præsenterer dig for, er deres forhold til andre mennesker. Antipati/sympati, foragt, fordømmelse, mistillid, merværd/mindreværd, had/kærlighed, o.lign. Følelser refererer alle til relationer - til hvordan vi projicerer vores eget forhold til os selv ud i forholdet til andre.

Du får redskaber til at håndterer dette som terapeut, både med fokus på dig selv og på dine klienter.

Indføring i de grundlæggende energilove, som beskriver energiens måde at bevæge sig på.
Til daglig brænder vi ubevidst store mængder energi af, fordi vi ikke forstår energiens love.
For i større grad at opbygge energi til at øge bevidstheden med, har vi brug for værktøjer til at "danse med" energien i stedet for at "standse" energien flow.

Chakrasystemet som basis for drømme- og selv-forståelse.
Maskulin/feminin polaritet.
Skyggemekanismer, projektioner og selvansvarlighed.
Dybdepsykologisk procesarbejde
Opmærksomhedstræning
Intuitionstræning
Energi og bevidsthed
Træning af den spirituelle holdning

Derudover
Psykopatologi
Psykofarmakologi

Moduloversigt
Modul 1
Om jeget/selvet, projektioner, forsvarsmekanismer, udviklingsforståelse, selvansvarlighed, terapeutisk kommunikation og frustrationsarbejde.

Modul 2
Energisystemet, energiforståelse, Jeg'et/Selvet maskulin/feminin polarietet

Modul 3
Arketyper, Livsforløb, Jegfunktioner

Modul 4
Psykopatologi –og farmakologi 3 dage
Opsamling psykopatologi, konfliktløsning, procesarbejde 2 dage

Modul 5
Karakterstrukturer, Bodyknot

Modul 6
Karakterstrukturer, Grænser, offer/bøddel/redder

Modul 7
Karakterstrukturer

Modul 8
Chok

Modul 9
Chok og spiritualitet

Modul 10
F8-Model

Modul 11
selvindsigtsprocessen eller anden meditativt proces alt efter hvor gruppen er

Modul 12
parterapi, afslutning