NLP og Kommunikation

Er der af og til nogen der misforstår hvad du siger?
 

Har du tænkt over, hvorfor vi kommunikerer godt med nogle og mindre godt med andre
 

Ville det være en god idé at kunne skabe tillid og kontakt med den du taler med?
 

Vil du gerne blive en bedre sælger, forælder, partner kollega, leder?
 

Oplever du at kemien passer bedre sammen med nogle end med andre?

Kom og hør hvordan du får den respons du gerne vil have, få opskriften på god og dårlig kommunikation – dvs. kommunikation der virker.

NLP betyder Neuro Linguistic Programming, Neuro for hjerne, Linguistic for sprog og Programming for den måde vi påvirker os selv og andre med sproget.

NLP har studeret hvad det er mennesker der er gode til at skabe kontakt og tillid gør; mennesker som kan få deres synspunkter igennem; mennesker som bliver forstået; mennesker som kan sælge eller formidle.

NLP har fundet frem til hvad disse mennesker gør med deres sprog, og kropssprog og derudfra skabt nogle helt konkrete arbejdsredskaber, der kunne kaldes opskriften på god kommunikation.

NLP - Neuro Lingvistisk Programmering er et af vor tids mest spændende og effektive redskaber indenfor kommunikation og forandring.

NLP bliver i dag brugt verden over indenfor områder som terapi, ledelse, pædagogik, udvikling og salg - i det hele taget på alle områder hvor målet kan beskrives som forandring og midlet kan beskrives som kommunikation.