NLP MasterPractitioner i Integreret Udvikling

2. år af grunduddannelsen, kan tages særskilt

Fokus på uddannelsen er:
Inspiration, Hjertelighed, Indsigt,
Kreativitet og Kompetence.

Uddannelsen henvender sig til såvel terapeuter og behandlere som undervisere, coaches, ledere og andre, der har lyst til at gå et skridt videre og udvide deres kompetence og menneskelige indsigt.

Formidlings- eller terapeutisk linie
Din MasterPractitioner hos os starter med, at du vælger linie. Du kan vælge at fokusere primært på undervisning og formidling, eller du kan vælge at fordybe dig i en mere terapeutisk måde at arbejde med dig selv og andre på. Du kan også vælge at tage begge linier. På begge linier fortsætter vi med at supplere NLP med bevidsthed på "det hele menneske", ligesom du igennem hele forløbet bliver trænet i at rumme og skabe kontakt til mennesket helt inde bag ved.

Det betyder, at du de første to moduler af uddannelsen deltager på specialmoduler i terapi eller formidling. På 3. modul og fremover bliver holdet slået sammen og fortsætter som ét hold. Det betyder, at du får mulighed for inspiration og træning sammen med medkursister fra begge "lejre".

Formålet med uddannelsen er, udover at introducere nye og avancerede NLP redskaber, at du integrerer og videreudvikler dine NLP færdigheder, og at du bliver endnu bedre til at arbejde med Integreret Udvikling. Derved begynder du at bruge stoffet mere kreativt og fleksibelt som en naturlig del af dit liv og arbejde. Det betyder, at du i højere grad udvikler din personlige stil.

Når vi skal guide andre mennesker, er det vigtigt, at vi også beskæftiger os med vores egen udvikling. Gør vi ikke det, kan vi meget let komme til at overføre problematikker fra vores eget liv på den person, vi arbejder med - både som formidler, leder og som terapeut. Derfor går vi på uddannelsen i dybden med temaer som livshistorie og projektioner, ligesom holdet bruger hinanden som en udviklingsgruppe. Formålet er at blive bevidst omkring egne grundproblematikker og mønstre. Sidegevinsten er stor indsigt i menneskers forskelligartede livs-temaer og opvækstbetingelser.

Terapimodulerne
På de terapeutiske moduler lærer du at styrke og opbygge identitet og selvværd. Du arbejder med udviklingsforståelse og med at finde ind til dybe sår fra barndommen, som kommer til udtryk i form af frustrationer i nutiden. Du lærer at bearbejde følelser som sorg, skyld, angst og mindreværd på en blid og respektfuld måde. og du lærer at få en dyb kontakt til det ubevidste.

Desuden lærer du, hvornår du bruger NLP og hvornår og med hvilke klienter, der er brug for andre indgangsvinkler.

Formidlingsmodulerne
På undervisnings/formidlings modulerne lærer du at skabe tillid og kontakt i grupper. Du lærer bevidst at kunne skifte stemninger og tilstande i en gruppe, matche og behandle modstand fra kursister, gøre "tørt" stof spændende samt at kunne være nærværende samtidig med at du bevarer overblikket i en undervisningssituation.

Master i modeling
I løbet af uddannelsen skal du lave et modeling projekt.
Modeling er nerven i NLP og vi har derfor valgt at give dig mulighed for at lære modeling i dybden.
Modeling handler kort sagt om at afdække kompetence og evner fra ét område og overføre det til et andet. Hvorfor nøjes med at beundre andre, når du kan lære selv at gøre dem kunsten efter?
Modelingopgaven er en fri opgave, som giver dig mulighed for at arbejde med NLP indenfor lige netop det felt, du finder mest interessant.

Hvordan foregår uddannelsen
Uddannelsen er bygget op over 6 tredages og 2 femdages moduler.
Modulerne ligger med 4-8 ugers mellemrum.
Uddannelsen forløber over 8-12 mdr.

Undervisningen veksler mellem oplæg, demonstrationer, gruppe-træning, diskussioner i gruppen, individuel supervision og masser af muligheder for at få besvaret dine spørgsmål under hele forløbet. Vi er to faste undervisere på uddannelsen, fordi vi mener, at den personlige kontakt med dig er afgørende for resultatet. Vi har tid til og mulighed for at støtte og bakke op, når det er tiltrængt. Vi mener, at en NLP-MasterPractitioner i Integreret Udvikling, er en uddannelse i livskunst, og at det derfor er vigtigt at støtte dig i din proces.
Der er 3-4 supervisorer på uddannelsen. Du bliver fast tilknyttet en supervisor, som du kan bruge som sparringspartner under uddannelsen.

Gruppen af undervisere og supervisorer arbejder tæt sammen, for at trække på al den kompetence, der er til rådighed. Vi mener, at samarbejde og fælleskab er vigtige elementer i et undervisningsteam.

Træning
Du og dine medstuderende er sammen i træningsgrupper imellem selve undervisningsmodulerne.
Der er træningsgrupper forskellige steder i landet.
Træningsgrupperne er en vigtig faktor under uddannelsen, da du her har mulighed for at øve og træne alt, hvad du lærer. Supervisorerne vil stå til rådighed ved disse træningsdage/aftener for feedback og for at sikre, at alle dine spørgsmål bliver besvaret. For at blive certificeret som NLP-MasterPractitioner skal du have deltaget på minimum 20 superviserede træningsgange i løbet af uddannelsen.

Opgaver og evaluering
Du vil i løbet af uddannelsen blive stillet en skriftlig opgave, der vil fungere som midtvejs-evaluering. Formålet med evalueringen er at give dig mulighed for under forløbet at opdage, hvor du evt. har brug for mere træning og viden.
Det betyder, at du sammen med en af underviserne kan tilrettelægge en mere præcis og direkte træning for dig personligt.
Under det sidste modul på uddannelsen, vil du blive evalueret gennem praktisk anvendelse af stoffet. Selve certificeringen af dig som NLP-MasterPractitioner i Integreret Udvikling, bliver foretaget på baggrund af vores samlede vurdering af hele forløbet og den endelige evaluering.

MODULOVERSIGT

Specialmoduler terapi
1. Modul
Udviklingsarbejde, Genkendelse af grundproblematikker og Bearbejdning af frustrationer – at styrke identitet og selvværd.
Derudover Trancearbejde.

2. Modul
Sorg, Chok og traumer - om kriseterapi og sorg arbejde.
Derudover: Essensforvandling.

Specialmoduler formidling:
1. Modul
Gruppekontakt og Præsentationsteknik.

2. Modul
Motivation, og Personlig fremtræden.

Fællesmoduler
3. Modul
Livshistorie, Projektionsarbejde, Metaprogrammer - om personlige dybdestrukturer.

4. Modul
Modeling – at aflæse og indlære ekspertise og selv videreudvikle NLP.

5. Modul
Avancerede sprogmønstre – verbalt at løse begrænsninger.

6. Modul
Kreativitet og Avancerede strategi processer - om projekter og samarbejde.

7. Modul
Avanceret ressourcearbejde, Åbne sessioner – at sætte det hele sammen

8. Modul:
Evaluering.