Lavt selvværd er en folkesygdom.
Og lavt selvværd går ofte hånd i hånd med følelsen af at være offer for livets uretfærdighed.

Det er nogle af de største forhindringer for et tilfredsstillende liv på alle planer. Og vi stiller dem selv op.
Hvad er det der skal til for at vi kan føle hvad vi virkeligt er værd og hvilken magt vi har over vort eget liv?

Mange af os går igennem livet, uden at kende vores egentlige værd.

Det påvirker vore relationer, vores arbejdsindsats, vores motivation og de begrænsninger vi tror vi har.

I virkeligheden er vi ofre for et gigantisk bedrag.

Pernille Bretton-Meyer, direktør i FuturePace,  er kendt for sin meget personlige og humoristiske måde at jonglere med ellers svære emner som rører hendes tilhørere dybt i hjertet såvel som på stoltheden. Hun taler frit fra hjertet og udfra mange års erfaring som kursus- og foredragsholder. Pernille har arbejdet med mennesker og personlig udvikling igennem de sidste 20 år

Hun viser med hudløs ærlighed, at det er muligt at finde tilbage til sine sunde grænser og sit selvværd. Når vi opdager vores indre styrke, opdager vi også, at vi kan leve i tilfredshed og på vores egne betingelser. Pernille er indehaver af kursus og uddannelses virksomheden FuturePace og er en af NLP pioneerne i Danmark.

Hun fortæller med den viden og erfaring som 20 års arbejde med sig selv og andre har givet hende. Erfaringer som bl.a. har resulteret i udviklingen af ”Once in a Lifetime-kurset” Nøglen til Fremtiden der har gjort både hende og FuturePace kendt i vide kredse.