Coach

Adgangskrav
For at kunne deltage i uddannelsen til Coach er det et krav, at du som minimum har taget kurset »Kommunikation på jobbet«, fordi uddannelsen bygger videre på den viden og de værktøjer som du har tilegnet dig på dette kursus. Du kan også deltage hvis du har en Practitioner-uddannelse.
Er du uddannet MasterPractitioner fra FuturePace kan du med dette forløb udbygge denne og vil herefter kunne kalde dig Integreret Udviklings Coach.

Coaching er et redskab til at finde frem til den enkeltes iboende talenter.
Der stilles i dag store krav til det enkelte menneske om at kunne yde mere og mere. Det er svært at stå alene med de problemer mange mennesker står med, både arbejdsmæssigt og privat.
At tage en uddannelse i Coaching giver virksomheder mulighed for at løse problemerne og komme dem i forkøbet.

Coaching handler om at støtte og motivere. At give endnu bedre mulighed for at tage personligt ansvar, så der kommer klarhed i de situationer, som i første omgang syntes svære at tackle.

Det formelle uddannelsessystem lærer os intet om hvad vi kan gøre rent menneskeligt, når vi udsættes for de store krav og udfordringer i dagligdagen. Derfor vokser behovet for at udvikle de mellemmenneskelige evner, og dermed også behovet for at kommunikere bedre med den enkelte.

Uddannelsen i Coaching hos FuturePace henvender sig til personer, der i deres dagligdag arbejder med ledelse, rådgivning, coaching og sparring.
Den henvender sig til ledere og medarbejdere i både private og offentlige virksomheder, som oplever at det er vigtigt at se på mennesket som virksomhedens vigtigste ressource. Også terapeuter kan have stor gavn af de mange struktur redskaber der findes i coachingen.

FuturePace har udviklet et specifikt coaching system der på en og samme gang sætter coachen i stand til at sætte en personlig udviklingsproces i gang, øge de faglige kompetencer og fastholde en løbende motivation hos den enkelte medarbejder.
Resultatet ved god coaching er at det skaber synergi. 2+2 bliver mere end bare 7. Når vi samler kræfterne skaber vi størst mulig vækst med færrest mulige ressourcer, og det gælder for såvel den enkelte medarbejder som for hele virksomheden.

God coaching handler både om at kunne motivere medarbejderne til at være inde i en kontinuerlig lærePROCES, samtidig med at de er RESULTAT orienterede og opnår de opstillede mål.
At uddanne sig til coach hos FuturePace handler ikke om, bare at tage en uddannelse i coaching.
Det er mere end det. Vi har fokus på at læring foregår gennem træning. Du får en grundig træning i de nye redskaber ved hvert modul, samtidig med at du får et program med hjem i virksomheden så du hele tiden kan holde dig ajour med hvordan det går med din træning. Ydermere vil du have mulighed for at få sparring på din coaching, altså coaching på din coaching. Den kontinuerlige træning sikrer at du får redskaberne “ind under huden”. Teoretisk viden er udmærket. At kunne anvende denne viden i praksis så mennesker rent faktisk flytter sig – det er målet med uddannelsen.

Uddannelsens Indhold

Modul 1
Fastlæggelse af din egen og medarbejderens personlighedstype via Enneagrammet.
Enneagrammet er et genialt og enkelt system til at genkende og få overblik over hvilken type menneske vi hver især er. Med Enneagrammet kan vi lave coaching der er specielt designet til den enkelte medarbejder. Det er et vigtigt redskab at bruge, fordi vi på den måde når ind bag ved den enkelte medarbejders personlighedsmønstre og dermed også de udfordringer medarbejderen kan komme ud for som menneske.
Enneagrammet fokuserer på helheden og er en specifik måde at tænke systemisk på, som giver coachen et klart billede af hvordan der kan hjælpes bedst muligt.

Modul 2
Personlig Power og Målsætning.
Dette modul handler om at skaffe adgang til den enorme bank af skjulte ressourcer vi hver især gemmer på. Det handler primært om evnen til at sætte mål og ikke mindst at nå dem.
Når vi specifikt har defineret hvad der skal opnås, er næste trin at finde frem til hvad der forhindrer os og hvilke ressourcer vi kan finde frem hos den enkelte. Du får et væld af redskaber til at arbejde med hele personen og de muligheder der ligger gemt og venter på at blive brugt. Det er enkle værktøjer, som med en smule træning kan implementeres i det daglige arbejde. Værktøjerne bliver et naturligt led i coachingsamtalerne.

Modul 3
Identificering af stress-symptomer og hvordan vi arbejder med sindet og kroppen som en vej ud af stressen.
Stress bliver karakteriseret som den nye folkesygdom. Du får træning i at identificere stress-symtomer, hvordan de er opstået og vejene til at undgå dem. Vi kommer bl.a ind på de ydre stressorer, den indre stress og begrebet fysiologisk stress. Altsammen handler det om vores forskellige, ofte ubevidst tilllærte måder at respondere på under pres. Du lærer hvordan du afhjælper stress og du lærer meget simple teknikker, som du kan lære andre så de kan komme ind i en tilstand af fuldkommen afslapning meget hurtigt. Teknikkerne tager afsæt i sindets og kroppens egne naturlige måder at finde indre ro og balance på.

Modul 4
Coaching sat ind i en HELHED.
På dette modul samler vi alt det du har lært under hele forløbet. Modulet handler om fleksibilitet i coachingen. Hvordan du finder frem til lige præcis det redskab der skal bruges i en given sammenhæng.
Det handler om at skabe øjeblikkelige og dybe resultater hos den enkelte. Alle del-elementerne i vores coaching system bliver sat sammen, så vi sikrer os at du og dine medarbejdere arbejder målrettet og vedholdende med coachingen.
Den sidste dag er en evalueringsdag som giver mulighed for at gå til eksamen, og blive certificeret Coach.