Practitioner i Life/Work Management

Uddannelsen henvender sig til

 • Ledere og medarbejdere på alle niveauer
 • Dig som ønsker at starte på eller at efteruddanne dig i enhver form for uddannelse i coaching, psykoterapi, behandling eller andet omsorgsarbejde
 • Dig som gerne vil udvikle dig og skabe mere overskud og indflydelse på dit eget liv

Udbytte

Erhverv:
Ledere og medarbejdere

 • Du opbygger og udvikler dine kompetencer indenfor:
 • Mødehåndtering
 • Projektledelse og teamwork
 • Konfliktløsning
 • Kommunikation - herunder medarbejdersamtaler
 • Coaching
 • Samarbejde
 • Stresshåndtering – herunder opdage og afværge stress hos dig selv og dine kolleger/medarbejdere


Dig der arbejder professionelt med klienter
Du opbygger og udvikler dine kompetencer indenfor:

 • Klientsamtalen
 • Struktur
 • At formidle dit budskab
 • Afgrænsning - at bevare din egen energi
 • Overblik
 • Derudover - Udviklingsværktøjer


Dig der ønsker personlig udvikling:

 • Du får en dybere forståelse for dig selv og andre
 • Du får et bedre forhold til dig selv, din partner, børn, kolleger etc.
 • Du lærer at bearbejde og løse indre og ydre konflikter
 • Du bliver en bedre lytter
 • Du bliver bedre til at komme igennem med dit budskab
 • Du får mere overskud og energi i dit liv
 • Du får mere selvtillid
 • Du lærer at passe bedre på dig selv
 • Du føler dig mindre som offer
 • Du bliver endnu bedre i stand til at tage ansvar for dit liv
 • Du får en større følelse af Valg og Frihed i dit liv

Modul 1
Grundlæggende NLP forståelse og empatisk kommunikation – om at skabe kontakt, tillid og nærvær.

Modul 2
Avancerede kommunikationsredskaber – projektudvikling – om at komme fra idé til handling og være enige hele vejen. Individuelt og i teams.

Modul 3
NLP – spørgeteknikker – om at finde ind til kernen.

Modul 4
Sindets naturlige processer – om at vide hvordan vi tager styring over vores sind – i stedet for at sindet styrer os.

Modul 5
Grænser, det personlige rum, at lade op – om at finde balancen mellem at rumme/give/være empatisk uden at miste sig selv og blive drænet – samt at bevare overblikket og være rationel uden at blive kold.

Modul 6
Det bevidste og det ubevidste, konfliktløsning – om at forstå og løse indre og ydre konflikter.

Modul 7
Stresshåndtering – om at skabe overskud.

Modul 8
Værdier, Målsætning, Kreativitet og Projektarbejde – om at udvikle projekter og at arbejde i/lede teamwork.